brandlab
detail-univerzal
Pro lepší orientaci v grafickém programu InDesign je tu naše publikace. Editorial hravým způsobem nabádá k používání jednoduchých klávesových zkratek, ke které vždy odkazuje minimalistická ilustrace.
Druh 
Katalog
Vytvořili jsme 
Ilustrace
Sazba
Layout
Hodnocení 
Logo